Overige gemeentelijke regelingen

Bij de gemeente Renswoude kunt  u ook andere regelingen aanvragen, zoals:

  • Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
  • Bijzondere bijstand
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Collectieve Ziektekostenverzekering

Deze kunt u niet via Bureau Minimaregelingen aanvragen. Wilt u deze regelingen aanvragen? Ga dan naar de website van de gemeente Renswoude voor meer informatie. Kijk daar onder het kopje 'Inwoners'  bij 'Werk en inkomen'.

Naar gemeente Renswoude

Heb je vragen over de Grebbepas?

Wij beantwoorden ze graag!