Chronisch zieken en gehandicapten

De chronisch ziekenregeling is ingegaan op 1 juli 2023. Als u in 2022 al in aanmerking kwam voor deze regeling, hoeft u de regeling niet opnieuw aan te vragen. Als u binnen de inkomenstoets valt, dan is de regeling automatisch verlengd en heeft u de regeling al ontvangen.

U heeft bericht gekregen als u automatisch in aanmerking komt voor deze regeling in 2023. In dat geval heeft u de regeling al op uw bankrekening ontvangen. Heeft u de regeling niet automatisch ontvangen, maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan is het mogelijk om de regeling 'Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2023' aan te vragen via uw  Grebbepas.

 

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €200 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Deze regeling is alleen voor volwassenen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een geldige gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een geldige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een geldige uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2022 of 2023 of;
  • GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2023).

 

Hoe vraagt u deze regeling aan?

  1. Log in op uw persoonlijke account
  2. Klik op "extra regeling aanvragen"
  3. Vul uw gegevens in en voeg een van bovenstaande bewijsstukken toe
  4. Verstuur uw aanvraag

Heb je vragen over de Grebbepas?

Wij beantwoorden ze graag!